17
SYY
13.55
RJK-U19, U19 Suomi-sarjan karsinta

Sport - RJK   2 - 3

Vaasa